Uw eigen schenkkring

Naast de mogelijkheid voor bestaande schenkkringen om gebruik te maken van SmartDeposit is het nu super makkelijk geworden voor organisaties die nauwe banden hebben met zelfstandig ondernemers om zelf één of meerdere eigen schenkkringen te organiseren. SmartSharing kan turn key een eigen schenkkring leveren die volledig is toegespitst op het soort zelfstandigen waar de organisatie aan gelinkt is en de condities die het best bij de doelgroep passen.

Hoe gaat het in oprichten van een eigen schenkkring is z’n werk?

Onderstaand wordt puntsgewijs de zaken behandeld die daarbij komen kijken. Het concept is er op gericht het oprichten, beheren en gebruiken van een eigen schenkkring zo min mogelijk tijd en geld kost. De beslissing dat een organisatie een eigen schenkkring wil oprichten en dit met de aan haar gelieerde zelfstandigen wil communiceren kan al genoeg zijn. De rest doet SmartSharing. Een eigen schenkkring kan ook een boost geven aan de organisatie die het initiatief heeft genomen. Een eigen schenkkring kan ook een extra reden voor een zelfstandige zijn om zich bij die organisatie aan te sluiten.

Hoe gaat het in zijn werk

Keuze voor de organisatievorm

In tegenstelling tot de meer traditionele schenkkringen hoeft er geen aparte vereniging te worden opgericht. Kan natuurlijk wel, maar hoeft niet. De schenkkring kan gewoon onder de bestaande organisatie, stichting, BV, maatschap, coöperatie, vereniging, etc. vallen. Een andere mogelijkheid is dat er een stichting voor wordt opgericht. Hiervoor liggen de model statuten klaar. Ook is het mogelijk dat de schenkkring juridisch wordt ondergebracht bij de stichting SmartFund Services.

Krijgt de schenkkring een eigen website, of wordt deze ondergebracht op de website van de organisatie?

SmartDeposit wordt zodanig ingericht dat de deelnemers alle specifieke gegevens van hun fonds in SmartDeposit kunnen vinden. De inhoudelijke toelichting kan op een bescheiden eigen website, of een pagina op de website van de organisatie geplaatst worden. In het laatste geval kan ook de login van SmartDeposit via die site geregeld worden.

Keuze naam en uiterlijk

Indien gewenst wordt  SmartDeposit aangepast op de huisstijl en logo van de organisatie.

Hoe wordt het beheer van SmartDeposit geregeld?

SmartDeposit is zodanig ontworpen dat de schenkkring volledig door de deelnemers zelf beheerd kan worden.
Ook is het mogelijk dat de organisatie die de schenkkring organiseert een deel van het  beheer zelf uitvoert een deel door ons laat uitvoeren. Bijvoorbeeld valt te denken aan de situatie dat er een koppeling wordt gemaakt met het ledenbestanden of het boekhoudsysteem van de organisatie.
Het beheer kan ook volledig worden uitbesteed vaan SmartSharing.

De inrichting van SmartDeposit

Omdat SmartDeposit een raamwerkprogramma is wordt een voorstel gemaakt worden wat de kenmerken en condities van de schenkkring gaan worden op basis van een quick scan inventarisatie van de toekomstige deelnemers maken. We spreken van een eerste versie, want een van de voordelen van SmartDeposit is dat de parameters al werkenderwijs kunnen worden bijgesteld. Je zit dus niet vast aan één concept en bepaalde keuzes kunnen ook later gemaakt worden.

Het reglement van de schenkkring

Als onderdeel van de quick scan zal SmartSharing ook onderzoek doen naar de specifieke juridische situatie. SmartSharing zal zorgdragen voor een concept reglement gebaseerd op een model reglement .

Ontwikkeltijd

Indien gewenst kan SmartSharing er zorg voor dragen dat de schenkkring binnen 2 weken online staat.

Communicatie naar de potentiële deelnemers

In principe verzorgt de initiatief nemende organisatie de communicatie naar potentiële deelnemers. SmartSharing zal daarbij assisteren met het aanleveren van teksten.

Proven technology. Zowel technisch als qua functionaliteit.

Er is gekozen SmartDeposit te bouwen via de agile methode. Dat betekent dat we gestart zijn met eerst de basisfunctionaliteit te bouwen en aan te bieden aan de gebruikers. Deze eerste versie  is dus in de praktijk getest. In versie 2 zijn nieuwe functionaliteiten op basis van de feedback van de gebruikers toegevoegd en zijn een aantal bugs opgelost. De huidige versie is versie 3.0. We zijn trots op deze laatste versie, want de user interface is sterk verbeterd, nieuwe functies toegevoegd en de laatste puntjes zijn op de i gezet. In 2,5 jaar hebben we een systeem ontwikkeld dat betrouwbaar is en waarvan het gebruiksgemak groot is.

Doel van de schenkkring

Als onderdeel van de quick scan zal SmartSharing ook onderzoek doen naar de specifieke juridische situatie. SmartSharing zal zorgdragen voor een concept regelement gebaseerd op ene model reglement aangevuld met gegeven van de quick scan.

Startfase

Een schenkkring kan pas actief worden als er voldoende deelnemers zijn. Wenslijk is een minimum aantal van 20 actieve deelnemers. Om een vliegende start te maken kan SmartSharing de nieuwe schenkkring tijdelijk koppelen aan een reeds actieve schenkkring. Op deze manier kan er een vliegende start worden gemaakt, waarbij de aangesloten deelnemers van af dag één gebruik kunnen maken van hun recht op schenkingen bij ziekte.